Mayerline Logo (768 x 300 px) (768 x 150 px) (1920 x 150 px) (1920 x 300 px)
[ mayerline ]

Crown Plaza Maastricht

  • Wykonanie podświetlanych okładzin z kamienia naturalnego ONYX na fasadzie: recepcji, baru i kolumny. 

  • Demontaż zastanej okładziny  i zastąpienie jej podświetlanymi okładzinami z kamienia naturalnego ONYX na fasadzie: recepcji, baru i kolumny.  

  • Wykonanie nowych konstrukcji nośnych pod okładziny z kamienia ONYX.